Dung lượng 1 GB, băng thông 50GB sever tốc độ nhanh, ổn định

Dung lượng 1 GB, băng thông 50GB sever tốc độ nhanh, ổn định